Disiplinler arası yaklaşım
Disiplinler arası yaklaşım
Sağlıklı, kaliteli ve mutlu bir kent yaşamı için gerekli kapasiteleri ve erişilebilirliği arttırmak
Sağlıklı, kaliteli ve mutlu bir kent yaşamı için gerekli kapasiteleri ve erişilebilirliği arttırmak
Fiziki kaynakları ekolojiye saygıyla kullanan
Fiziki kaynakları ekolojiye saygıyla kullanan
Farklılıkları zenginliğe katık eden aktif bireyler
Farklılıkları zenginliğe katık eden aktif bireyler
Hacettepe Üniversitesi Kent Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi web sayfasına hoşgeldiniz.

2014 Yılı yazında kurulan merkezimiz, Türkiye'de bir tarih bölümünde kurulan ilk kent araştırmaları merkezidir. Disiplinlerarası bir yaklaşım ile üç senedir her bahar farklı disiplinleri bir araya getirerek düzenlediği Ankara Atölyeleri, kent ile ilgili bir çok projenin kuluçka merkezi olmuştur. 

Merkezimiz disiplinler arası yaklaşım ile sağlıklı, kaliteli ve mutlu bir kent yaşamı için gerekli kapasiteleri ve erişilebilirliği arttıran projelere imza atmak üzere ve fiziki kaynakları çevreye saygıyla kullanan, farklılıkları zenginliğe katık eden aktif bireyler ile bilim dünyası ve kentli arasında köprüler kurmak üzere çalışmalarını sürdürmektedir.